Człowiek pokonany do końca

Początki są łatwe – prosto o kulturze Pojęcie kultury utożsamiane jest z dorobkiem duchowym i materialnym człowieka oraz ludzkości, a więc także z cywilizacją. Kultura oznacza rezultat ewolucji człowieka – fizycznej i intelektualnej. Kultura jako pojęcie celuje w rozwój, w proces, w kształcenie, czy doskonalenie. Kultura oznacza wszystko, co zbudowaliśmy

czytaj dalej

Obrzydliwa skrajność

Piękno człowieka czerpie się z jego wnętrza. Im człowiek bardziej rozwinięty intelektualnie i duchowo, tym piękniejszy. Tego typu twierdzenia są dziś popularne do tego stopnia, że przesłaniają skomplikowane i niejednoznaczne odcienie obecne w świecie, a na pewno przeczą drodze poszukiwania prawdy, której podobno tak ochoczo łakniemy. Tymczasem zbyt łatwo zapominamy,

czytaj dalej

A teraz będzie inaczej

  A teraz będzie inaczej. Bo na całym świecie jest tyle zła, że nie ma sensu pisać o rzeczach ponurych, drapieżnych, brutalnych czy dramatycznych. Po co dopisywać kolejne tragi-wersy? Dla kogo? Dla tych ludzi zmęczonych życiem w Polsce, których mijam codziennie, idąc przez „moje” miasto? I czy naprawdę uważam, że

czytaj dalej

Powrót godności

Atrybut I – Godność Jeśli miałbym odnaleźć i podać pierwszy, a najważniejszy atrybut człowieka – powiedziałbym, że jest nim godność. Człowiek, to brzmi dumnie. Ale to godność wyróżnia go na tle pozostałych zwierząt. Godność jest efektem – wnioskiem, który wypływa bezpośrednio ze samoświadomości. Człowiek powinien być godny i móc prowadzić

czytaj dalej

Przepaść sensoryczna

Człowiek. Gdzie leży jego miejsce? Ile on wie? Jak wiele może zrozumieć? Gdzie – w które rejestry – możemy kierować jego naturę ku pełniejszej przyszłości? Po jakich torach będzie ona podążać, aż do granic poznania oraz własnego zrozumienia i wyśmiania siebie? Głosiciele „postępu”, racjonalizowanego nawarstwianiem się wiedzy ludzkiej, uważają, że

czytaj dalej

Bum nr 2 – O Głupcach we mgle

Z cyklu o różowej mgle – Bum nr 2 Cykl poświęcony naturze i skutkom różnych eksplozji – bum, bum, bum: odcinek drugi. O Głupcach we mgle. Niejaki pan Wiszniewski, swego czasu będący dziekanem Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, dawno temu napisał pracę zachwycającą, której pierwszy rozdział – Głupstwo i rozmaite

czytaj dalej

W piekle kobiet – o obrzezaniu

Obrzezanie kobiety polega na usunięciu łechtaczki, choć wymienia się trzy stopnie zaawansowania tego procederu. W drugim (prócz łechtaczki), usuwa się również wargi sromowe mniejsze. W trzecim – także większe. Mówiąc krótko, obrzezanie kobiety, zwane też wyrzezaniem albo klitoridektomią (od łacińskiego słowa clitoris – łechtaczka), polega na wycięciu zewnętrznych narządów płciowych

czytaj dalej

Część druga – Ekonomia barbarzyńcy

Cztery zagrożenia dla humanizmu Część druga – Ekonomia barbarzyńcy Współczesny krajobraz ekonomiczny świata wynika z całego szeregu przyczyn, niektóre z nich są wynikiem naturalnych przemian gospodarczych, a w niektórych wypadkach jest to rodzaj, pozbawionego podstaw etycznych, procesu siłowego kształtowania stosunków ekonomicznych. Dzięki temu, iż w procesie tworzenia globalnych relacji ekonomicznych

czytaj dalej

Bum nr 1 – O Nowych Ludziach

Z cyklu o różowej mgle – Bum nr 1  Cykl poświęcony naturze i skutkom różnych eksplozji – bum, bum, bum: odcinek pierwszy. O Nowych Ludziach. Niech każdy żyje, jak chce, w zgodzie z osobniczymi upodobaniami, jeśli swą postawą nie czyni krzywdy ni żadnej przykrości – drugiemu. Primum non nocere –

czytaj dalej

Część pierwsza – Dziecięca choroba lewicowości w humanizmie

Cztery zagrożenia dla humanizmu Część pierwsza – Dziecięca choroba lewicowości w humanizmie Po pierwsze, lewicowe środowiska intelektualne dążą do przejęcia postulatów humanistycznych i wykorzystania ich do osiągania bieżących celów politycznych. Lewicowcy nie traktują humanizmu jako wroga, są mu raczej przychylni, jednakże nie działają na rzecz humanizmu, traktując jego postulaty “przyrządowo”.

czytaj dalej

Koniec epoki szamanów

Kiedy wybierali się do Ameryki, by odebrać nagrodę oraz z serią wykładów mieli świadomość przemian, jakie staną się prawdopodobnie ich udziałem, nie mogli jednak przewidzieć wszystkich skutków pojawienia się tych nowych idei w połączeniu z krachem wartości, jakie nastąpią po drugiej wojnie światowej. Idee starego świata umarły i jak przewidział

czytaj dalej

Część IV – W poszukiwaniu antidotum

Z Cyklu pt.: „Martwica duszy” – choroba cywilizacyjna XXI wieku o charakterze epidemii Już Alan Watts stwierdził, iż „kompleksowa stymulacja zmysłów, czyni je coraz mniej wrażliwymi”, wskutek czego potrzebują one jeszcze intensywniejszej stymulacji, aż do osiągnięcia przez tę stymulację poziomu przemocy albo… manipulacji – aż chciałoby się dodać. Różne dźwięki,

czytaj dalej

Część III – Rokowania i uśmierzanie objawów

Z Cyklu pt.: „Martwica duszy” – choroba cywilizacyjna XXI wieku o charakterze epidemii Współczesny człowiek, jakże oświecony, inteligentny oraz cywilizacyjnie i duchowo rozwinięty, jawi się jednakże jako ogłupiałe, dzikie i zagubione stworzenie. Mając do dyspozycji tak wiele technologii teoretycznie czasooszczędnych i przejmujących na siebie znaczną część pracy naszych rąk, paradoksalnie

czytaj dalej

Idea a realizacja

Idea w swej definicji jest nadrzędną formą kontemplacji rzeczywistości, przyjmującą formę uproszczonego „wyidealizowanego” modelu danego przedmiotu rozważań w formie systemu poglądów, będących rodzajem drogowskazu lub raczej manifestacji poglądów, których słuszność uważamy za absolutną. Realizacja z swej definicji jest formą metodycznego (lub też nie) wprowadzania w życie przedsięwzięcia, co do efektu, którego

czytaj dalej

Pomiędzy religią a wiedzą – Kwantowa teologia

Prześlizgując się pomiędzy kwantami rzeczywistości, nicość podąża swoją ścieżką. Nie ma ona z góry ustalonego miejsca przeznaczenia, jednak wnika wszędzie tam, gdzie włókna Wszechświata nie dość ciasno splatają ze sobą naszą wielką arenę zdarzeń. Wiecznie nieposkromiona przerwa pomiędzy bytem a… manifestuje swoją obecność, zakłócając przepływy między-kwantowe – stanowiąc przyczynę nieoznaczoności. Nie mamy możliwość

czytaj dalej

Część II – Przebieg i charakterystyka objawów

     Z Cyklu pt.: „Martwica duszy” – choroba cywilizacyjna XXI wieku o charakterze epidemii Fantastyczny zarys Świat był i jest pełny bólu. Ból sam w sobie, jako stały element egzystencji, nie jest zły, toteż nie zasługuje na graficzne kategoryzowanie. Nie powinien być gloryfikowany, nie powinno się przypisywać mu podniosłych

czytaj dalej