Tolerancja i akceptacja – dwie kuzynki

Słowo „tolerancja” stało się współcześnie modne i entuzjastycznie pożądane. Obecnie żadna dyskusja społeczna i polityczna nie przebiega prawidłowo, czyli merytorycznie, oraz ku pożytkowi tak dyskutujących, jak słuchaczy, gdy nie pada owo słowo. Czyż poważnie może być traktowany człowiek, którego nie sposób nazwać tolerancyjnym? Zdawać by się mogło, iż nie. Tolerancja

czytaj dalej

Pomiędzy religią a wiedzą

  Dychotomia pomiędzy religią a wiedzą polega na właściwym rozłożeniu akcentów intelektualnych i emocjonalnych. Jeśli naprawdę jest się wierzącym, żadna wiedza nie może temu przeszkodzić, a wręcz tylko pomóc, ponieważ rozszerza naszą wiedzę o nas samych oraz o naszą wizję wiary, jaką posiadamy. Najczęstszymi objawami, jakie występują u ludzi, którzy

czytaj dalej

Widzę całego człowieka

Człowiek jest istotą i cielesną, i duchową. Swoją pełnię jako jednostka może osiągnąć dzięki zrównoważeniu tych dwóch sfer. Żadna z tych sfer nie jest ani ważniejsza i lepsza, ani mniej zasługująca na uwagę i gorsza. Psyche i soma muszą więc koniecznie współegzystować w harmonii, albo przynajmniej w dążności do osiągnięcia

czytaj dalej

Humanizm a mistyka Stonehenge i LHC

  Nasz świat potrafi przerazić, potrafi nas również przygnębić, ale potrafi również zachwycić. Ludzki umysł w swoich meandrach kryje geniusza z jego ciemną i jasną stroną, trudno czasem znaleźć odpowiednią miarę, aby odpowiedzieć sobie na pytanie – jacy jesteśmy naprawdę? Nasza codzienność po brzegi wypełniona zdarzeniami na zmianę przykrymi i

czytaj dalej

Biologiczne aspekty humanizmu

Humanizm wykrystalizował się w epoce odrodzenia, ale to w dzisiejszych czasach – już, teraz! – koniecznie należy go odrodzić, ponownie zapraszając do społecznego obiegu. Człowiek musi wierzyć w człowieczeństwo, stawiać je najwyżej na prywatnej drabinie wartości, czego nie będzie mógł dokonać bez uwzględnienia w swoim życiu postawy humanistycznej. Współczesność jest

czytaj dalej

Niektóre aspekty humanizmu – w dyskusji z jego paradygmatami

O odkrywaniu prawdy i religii „Zgodnie z humanizmem, samodzielne odkrywanie prawdy jest w zasięgu człowieka, w przeciwieństwie do znalezienia jej w objawieniach, mistycyzmie, tradycji, czy czymkolwiek innym, co nie jest związane z zastosowaniem logiki do obserwowalnych faktów. W nawoływaniu do unikania ślepej akceptacji niepopartych niczym twierdzeń, humanizm jest zgodny ze sceptycyzmem naukowym i metodą naukową, odrzucając autorytaryzm i

czytaj dalej

Etyka pragmatyczna

Bardzo ciekawym przejawem aktywności ludzkiej jest budowanie wokół siebie różnych form organizacji społecznych. Człowiek, szukając możliwości realizacji swoich celów, kreuje dynamiczną strukturę społeczną, której celem jest zorganizowanie ludzi o podobnych poglądach i celach. Pomimo iż założenia często te działania są idealistyczne, to jednak życie swoimi mechanizmami wprowadza do nich drobne

czytaj dalej

XX wiek, wiek zbrodni i przesądów

W naszej świadomości coraz częściej powstaje niezwykły, mozaikowy obraz świata, wygląda on jak gazeta, tabloid – tylko, że żywy i ruchomy. Wciąż, jak w kalejdoskopie, zmieniają się w nim obrazy i treści. Strona internetowa to nowy rodzaj nośnika informacji; jej ciągle zmieniająca się struktura i dynamiczna forma prowadzą także do

czytaj dalej

SPIS TREŚCI