Wojna światów ze zdrowym rozsądkiem. Szkoła Frankfurcka

Nagle budzi się zdrowy rozsądek, jeszcze nie u wszystkich, ale już powoli widać symptomy odzyskiwania mózgu. Jest to proces wielce bolesny i nie może się odbywać bez wierzgania. Milcząca większość się wkurzyła i postanowiła zapanować nad rozdokazywanym establishmentem. Jeszcze nie wszędzie, wciąż powoli, ale fala idąca przez świat jest praktycznie…

czytaj dalej

Wojna światów ze zdrowym rozsądkiem. NWO

Blisko siedemdziesięcioletnia koncepcja globalizacji właśnie stanęła w obliczu restytucji pojęć – wydawałoby się: już dawno porzuconych. Koncepcja, która narodziła się po opisaniu przez McLuhana globalnej wioski i odnosiła się do pojęć komunikacji, wzrastała następnie na ekonomicznym podłożu międzynarodowych potężnych korporacji i przybrała postać końcową jako „nowy porządek świata”. Wielokrotnie najwybitniejsi…

czytaj dalej

Kurier wiedeński, czyli wzruszający portret psychopaty

Zamordował prostytutkę i skazano go na dożywocie. W ten sposób w roku 1976 rozpoczęła się… kariera Jacka Unterwegera. Tak: kariera! Jeżeli do tej pory Hannibala Lectera uznawałeś za malowniczy przykład wybitnie inteligentnego i sprytnego psychopaty, to koniecznie zapoznaj się z niniejszym portretem nie postaci fikcyjnej, lecz autentycznego seryjnego mordercy. Ten…

czytaj dalej

Poprawność polityczna po polsku

Zjawisko poprawności politycznej stało się kategorią nie tylko dotyczącą dobrego wychowania czy zasad moralnych, ale również właściwością prawną. W ramach niej można zostać ukaranym za brak dobrego wychowania wyrokiem sądowym. Poprawność ta, wynikająca bezpośrednio z tradycji anglosaskiej, była rezultatem długiego okresu panowania w tej tradycji zasad, które później stały się wstydliwe…

czytaj dalej

Autsajder

Świat, który mieliśmy przyjemność poznać, nigdy nie był i nigdy nie będzie zamkniętą, skończoną historią. To stały proces przemian płynnie przechodzących z jednych w drugie. Jeżeli miałeś nadzieję, człowieku, iż osiągnąłeś status quo, że osiągnąłeś pełną wiedzę o swoim świecie, że twoja moralność zakończyła proces dojrzewania – mylisz się, tak…

czytaj dalej

„Titanic” zatonął

Zatonięcie Titanica (1912), wybuch I wojny światowej (1914), rewolucje w Rosji (1917), traktat wersalski (1919), Długi Marsz w Chinach (1934-1935), wybuch II wojny światowej (1939), Holocaust (1939-1945) W XX wieku narodziły się idee obecnie nazywane postępowymi, tworzące zręby świata wartości europejskich, dumnie wskazywane przez różnorakie środowiska jako zdobycze ludzkiego umysłu…

czytaj dalej

Bieda jest nieekologiczna

Ekologia to nauka o wpływie człowieka na otoczenie. Jest to nauka bardzo potrzebna w XXI wieku, gdyż wpływ ludzkości wraz z postępem technologicznym jest coraz większy, a jego skumulowany rezultat, pomimo obecnych w naturze sprzężeń zwrotnych, nadal nie maleje. Tak to jest z każdym skutecznym oddziaływaniem – wpływ może zarówno…

czytaj dalej

Czy telewizja już kłamie?

W latach 80. na każdym rogu ulicy można było przeczytać: telewizja kłamie. Rozdźwięk pomiędzy rzeczywistością medialną a realiami życia był tak duży, iż odlot nie tylko telewizji, ale wszystkich mediów stawał się wręcz karykaturalny. Ludzie zaczynali coraz bardziej dostrzegać komediowość mediów i krok po kroku dystansować się do nich. Dochodziło…

czytaj dalej

Human zoo, czyli zoo dla ludzi

Wielokrotnie pisaliśmy już o XX wieku, czasie, kiedy człowiek zaczynał dojrzewać do swojego imienia. Zwyczaje otoczone konwenansem i kulturą „na wyjściowo” pozwalały jednocześnie człowiekowi uwalniać swoje przywiązanie do zwierzęcia, które w nim żyło, i płonącymi oczyma mordercy przyglądać się światu. Nie wierzcie nigdy, kiedy wam mówią, iż to był złoty…

czytaj dalej

O POTĘDZE I NADZIEI W NAUCE

Polemika do artykułu pt.: „DLACZEGO NAUKA XX w. UZNANA ZOSTAŁA ZA NIEMORALNĄ”, link do artykułu: http://tosterpandory.pl/?p=29 W finalnych scenach znakomitego filmu Andrzeja Kondratiuka, „Big Bang”, toczy się dyskusja między Zosią, czyli panią sklepową, a panem Kazimierzem, wioskowym pastuchem. Dyskusja dotyczy kondycji ludzkości, a więc spraw najogólniejszych, ale nie zostaje dokończona, ponieważ…

czytaj dalej

Koniec epoki szamanów

Kiedy wybierali się do Ameryki, by odebrać nagrodę oraz z serią wykładów mieli świadomość przemian, jakie staną się prawdopodobnie ich udziałem, nie mogli jednak przewidzieć wszystkich skutków pojawienia się tych nowych idei w połączeniu z krachem wartości, jakie nastąpią po drugiej wojnie światowej. Idee starego świata umarły i jak przewidział…

czytaj dalej

Dawne zwyczaje pogrzebowe w Polsce

Dla naszych pradziadów sprawa śmierci była oczywista. Było nią po prostu przejście do innego świata. Starali się więc, aby towarzyszyły jej odpowiednie rytuały. Naruszenie tabu groziło tym, że zmarły wróci. Śmierć swoje przyjście oznajmiała w snach, które miał albo poszukiwany przez nią człowiek, albo jego rodzina. Śniło się wówczas, że do…

czytaj dalej

Danse macabre – Taniec śmierci

Śmierć od zawsze tkwi głęboko w strefie tabu. Człowiek od tysiącleci, od kiedy istnieje, próbuje jakoś z tym faktem sobie poradzić. Rozmyśla nad nią i, rozmyślając, boi się jej. Kierowany instynktem samozachowawczym, stara się ją omijać, próbuje wykluczyć ją ze swego myślenia, lecz ona utrzymuje go w swym cieniu, kreśląc…

czytaj dalej

Korowód śmierci

Pracownicy krematorium nie wiedzą, czyje zwłoki spalają. Znają tylko numer identyfikacyjny nieboszczyka. Politycy dwoją się i troją, aby jak najlepiej „ekonomicznie” wykorzystać modę na kremacje przedstawicieli powojennego boomu demograficznego. Na sterylnych przestrzeniach wokół pieców, nie unoszą się opary zwłok, to nie Birkenau – musi być czysto. Dlatego rozpylony popiół sprząta…

czytaj dalej

Faktograficzny rejestr niektórych ważnych wynalazków XX wieku

Chciałbym przedstawić faktograficzny rejestr ważnych wynalazków XX wieku, dzięki czemu łatwiej nam będzie ocenić ten historyczny okres w odniesieniu do zmiany systemowej perspektywy i głębi percepcji pokoleń przyszłości… 1900 – Zeppelin buduje sterowiec 1901 – powstaje pierwszy przekaz radiowy 1902 – George Claude tworzy „neonówkę” 1903 – Bracia Wright budują samolot 1904 –…

czytaj dalej