Człowiek ponowoczesny. Dyskusja – głos trzeci

To już trzecia część dyskusji na łamach Tostera Pandory – dotyczącej problemów takich, jak polityka wielokulturowa, poprawność polityczna, relacje w społeczeństwie oraz pomiędzy różnymi narodowościami. Dyskusja ta objęła sobą trzy odrębne artykuły pióra trzech różnych autorów, spośród których każdy naświetlił ww. problemy od innych stron. Zachęcamy wszystkich Czytelników do wyrażania własnych opinii pod poszczególnymi artykułami, do wejścia z nami w dyskurs. Pierwszy artykuł, otwierający tę dyskusję, przeczytacie tu: http://tosterpandory.pl/puste-pojecie-rasy-dyskusja-glos-pierwszy/. A drugi artykuł – tu: http://tosterpandory.pl/czy-nalezy-bac-sie-ksenofila-dyskusja-glos-drugi/. Zapraszamy do czytania i komentowania (przyp.: red.)!

Filozofia podobno skończyła się na Heglu i był to ostatni wielki system filozoficzny. Jego dzieckiem między innymi jest marksizm wraz z jego pochodnymi. Zakończyło się to, jak wiemy, dwoma zbrodniczymi systemami społecznymi – faszyzmem i stalinizmem, tym niemniej myśl lewicowa wpłynęła praktycznie na cały świat i do dziś skutecznie jest reprezentowana w wielu formach i przejawach. Powszechnie dla tego typu postaw zostało zawłaszczone pojęcie „postępowe”, sugerując jednocześnie, że ludzie posługujący się tą ideologią są ludźmi „nowoczesnymi” o szerszym horyzoncie rozumienia świata i jego procesów. Są to jednak