Elementy pajdokracji społecznej – czyli pochwała misia

elementy-pajdokracji-spolecznej

W naszym życiu społecznym pojawia się coraz więcej wątków świadczących o postępującym infantylizmie. Coraz więcej w nim zdumiewających przypadków postępowania, z jakim mamy do czynienia w wieku dziecięcym, a które powinno zanikać u osób dorosłych. Zabawne, że dzieje się to jednocześnie z wolą udoraślania coraz młodszych pokoleń.

U zwierząt wychowujących się wśród ludzi lub przez nich hodowanych pojawia się zjawisko dziecięcego wstecznictwa objawiające się cechami również fizycznymi, jak białe krawaty pod pyskiem na piersi, białe zakończenia łap i ogona. Zwierzęta te cechuje brak umiejętności samodzielnego życia, agresja oraz skłonność do zabawy.

Infantylizm wśród ludzi cechuje specyficzna skłonność do zdrobnień wszelkiego rodzaju, drobiazgowość oraz absolutna nieodporność emocjonalna. Ludzie głęboko zapadli na tego typu schorzenie społeczne wykazują niechęć do prawdy oraz intencjonalną i niekontrolowaną pretensjonalność w zakresie poglądów, a także zachowania, traktowaną jako właściwą postawę prezentacji swojej osobowości.

Dla komfortu ludzie ci posługują się schematami intelektualnymi należącymi do kanonu tzw. poprawności politycznej. Z braku innych oraz własnych wzorców zachowań traktują tę kategorię jako rodzaj „dobrego wychowania” swoistej „kinderschtuby”, nie poddając żadnego z postulatów tejże poprawności głębszej analizie. Wszelka natomiast analiza dotyczy szczegółów, które wydawałoby się na to nie zasługują. Poddawanie analizie i drobiazgowość jest cechą zachowań charakterystyczną dla tej swoistej paranoi. Rozbudowuje się ponad wszelką miarę opisowość w stosunku do każdego zachowania emocjonalnego tworząc wokoło tego wręcz gałęzie wiedzy wyposażone w tabuny specjalistów żyjących ze swej drobnej specjalizacji.

Wszelkim takim działaniom dzielącym zapałkę już nawet nie na czworo, ale i na dziesięcioro, towarzyszy także jeszcze kategoryzacja podziałów płciowych, wiekowych, środowiskowych tak, że namnaża się coraz bardziej szczegółowość danego zjawiska i zatraca jego prawdziwy obraz. Prawda o świecie staje się coraz bardziej zagracona różnego rodzaju pseudo poglądami spod stosu, których już nie widać, o co tak naprawdę chodziło. Przeciwwagą analizy jest synteza. To zjawisko jednak jest często pomijane, ponieważ tworzy konieczność zajęcia określonego stanowiska, które dla społecznego pajdokraty jest nie do przyjęcia. Stanowisko tworzące konsekwencje oraz konieczność jego obrony jest niezwykle niepopularne i traktowane jako swoiste grubiaństwo w świecie manipulacji drobiazgami.

Pajdokraci dążą do wtłoczenia w schematy społeczne wszelkiej nietypowej, oryginalnej i kreatywnej myśli, ponieważ nie jest ona zgodna z przyjętym wzorcem zachowań stadnych tak charakterystycznych dla młodego wieku. Zdumiewająca ta właściwość nawołuje wręcz do organizowania się w grupy scharakteryzowane płciowo, jak to jest właściwe dla pięcio- i sześciolatków, kiedy to dziewczynki bawią się w swoim środowisku, a chłopcy w swoim. Ten niejako wtórny infantylizm zakłada powszechność danego poglądu w określonej grupie i oscyluje w kierunku stworzenia z niego paradygmatu bez poddawania go próbie życia, natomiast z wolą jego rozbudowywania o coraz bardziej szczegółowe opisy tak, jak to ma miejsce na przykład w przypadku globalnego ocieplenia. Ponieważ postulat ten został zaakceptowany i przyjęty, rozwija się jego obraz, obudowując go o coraz bardziej dramatyczne opisy, kompletnie nie interesując się zgłaszanymi głośno uwagami klimatologów ze wszystkich uczelni świata, wskazujących na absurdalność tych poglądów.

pochwała misia 2

Pajdokraci nigdy nie osiągnęliby pierwszej szybkości kosmicznej, gdyby przeszkadzała im w tym ortografia.

Ta szczególna cecha – zakłamywanie świata – prowadzi w prosty sposób do specyficznej dla dziecka postawy, kiedy nie chce ono zaakceptować skutków swojego kłamstwa. Kłamstwo jest traktowane jako poręczna forma relacji społecznych, która tworzy nie tylko szereg „zabawnych” nieporozumień nazywanych „wkręcaniem”, ale także funkcjonuje jako naturalny sposób zachowania w warunkach współczesnego świata. Powiedzenie prawdy w obliczu błędu szefa lub złej strategii firmy skutkuje utratą pracy oraz pieniędzy, a więc traktowane jest jak głupota. W rezultacie kłamstwo staje się ciągle obecną i co więcej zakładaną formą porozumiewania się, natomiast powiedzenie prawdy – brutalnym i wulgarnym zachowaniem charakterystycznym dla prostaka.

W zabawie w teatrzyk wszyscy wiedzą, iż biorą udział w specyficznym spektaklu, gdzie ani słowa, ani postawy nie są prawdą. Każdy uczestnik zabawy dla jej uatrakcyjnienia stara się, aby spektakl był obudowany w coraz większą ilość niedomówień, aluzji i półprawd, dlatego nie dziwi, że polityk może mówić coś, co jest zgodne z linią partii, ale niezgodne z jego sumieniem i prawdą. Wszyscy uczestnicy tej zabawy się uśmiechają uprzejmie, gdyż wiedzą, iż słowa te są kłamstwem, ale ponieważ zachowanie to jest zgodne z ogólnie przyjętym kanonem, nie budzi wątpliwości moralnych.

Niedojrzałość intelektualna i emocjonalna prowadzi do ubocznych skutków w formie bezpłodności społeczeństwa, głupoty mediów oficjalnych, skarlenia nauki i kultury oraz, wreszcie, do dezynwoltury społecznej, w której poglądy społeczeństwa nie przekładają się na działania władz.

Coraz fajniejsze i weselsze ciuszki, celebrytyzacja kultury oraz hałaśliwość bełkotu rozbudowuje przestrzeń dla, już nie pop – kultury, tylko dla pajdo-kreacji, a ta nie wnosi nic do przestrzeni intelektualnej człowieka, zubożając go i przypisując mu już nie rolę konsumenta, ale bezradnego kilkuletniego dziecka. Komedia dla „homo ludens” zamienia się w akademię przedszkolaka na cześć misia. Chwała zatem dla misia.

Leonard Jaszczuk

 

B
Co myślisz o tym artykule? Wyraź swoją opinię - zgrilluj tosta!
  • bardzo ciekawy-wypieczony tost (5)
  • w porządku-niezła grzanka (1)
  • potrzebny-smaczny tost (0)
  • średni-przeciętny tost (0)
  • nie podoba mi się-spalony tost (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.