Idea a realizacja

Idea w swej definicji jest nadrzędną formą kontemplacji rzeczywistości, przyjmującą formę uproszczonego „wyidealizowanego” modelu danego przedmiotu rozważań w formie systemu poglądów, będących rodzajem drogowskazu lub raczej manifestacji poglądów, których słuszność uważamy za absolutną.

Realizacja z swej definicji jest formą metodycznego (lub też nie) wprowadzania w życie przedsięwzięcia, co do efektu, którego jesteśmy przekonani.

Zachodzi pytanie, jak zachowuje się idea w realizacji.

Ponieważ jest częstym popełnianie błędu i podejmowanie próby realizacji idei, bez zrozumienia podstawowego paradygmatu, iż idea i realizacja są sobie przeciwstawne, gdyż idea, która staje się realizacją, przestaje być ideą.

Sensem istnienia idei jest wyznaczanie zakresu pojęć i zobrazowanie wizji intelektualnej.

Sensem istnienia realizacji jest działanie w konkretnych, sobie właściwych realiach.

Co się dzieje z ideą wprowadzaną w tryb realizacji?

Idea zamienia się w swoje przeciwieństwo.

Każda idea, która spotyka się z warunkami realizacji, zaczyna powoli ewoluować i siłą rzeczy dostosowywać się do rzeczywistości, tracąc sobie właściwe cechy. Przyjmując, że rzeczywistość jest mniej podatna na zmiany niż poglądy, dochodzimy do sytuacji – systemu kompromisów, którym poddajemy samą ideę oraz nasze poglądy, co w ostateczności skutkuje sytuacją podwójnej moralności: nie mogąc zrealizować idei w pełnym jej wymiarze, interpretujemy jej założenia w sposób dla nas wiarygodny, chociaż niezgodny z wcześniejszymi, wyznaczonymi przez ideę, standardami.

Końcowy efekt niezależnie od stopnia realizacji idei jest zawsze przeciwstawieństwem zakładanych standardów chociażby z tego prostego powodu, iż idea jest ze swej natury tworem abstrakcyjnym.

Muszą istnieć wzajemne relacje między ideą a realizacją i powinno się założenia interpretować w stosunku do realizacji, nie można jednak zakładać zrealizowania idei, ponieważ osiągnie się efekt przeciwny zakładanemu. Idea powinna być raczej ogólnie przyjętym kierunkiem lub strefą porozumienia dla danej realizacji, i jeśli będziemy w sposób uważny śledzili przebiegi tych relacji, może uda nam się nie stworzyć “antyideę”.

Wniosek końcowy…

… Każda idea w czasie realizacji, zamienia się w swoje przeciwieństwo.

Leonard Jaszczuk

B
Co myślisz o tym artykule? Wyraź swoją opinię - zgrilluj tosta!
  • bardzo ciekawy-wypieczony tost (0)
  • w porządku-niezła grzanka (0)
  • potrzebny-smaczny tost (0)
  • średni-przeciętny tost (0)
  • nie podoba mi się-spalony tost (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.