Miłość i Nietolerancja

donkichote1

Jakże nam trudno powiedzieć kocham, jakże wstyd uczony od dzieciństwa dusi nasze serca, kiedy mamy potwierdzić nasze uczucie. „Synu, rozumiem, że mogłeś ją zabić, aleś ty się w niej zakochał i sprowadził hańbę na nasz dom”.

Miłość, uczucie pierwotne, odruchowe, wręcz poza intelektualne, w historii ludów świata była zawsze obarczona obrożą społecznych obwarowań, czasem bardziej okrutnych, czasem mniej, ale zawsze najeżonych groźbą surowej kary. Jakże często jako karę za miłość wymierzano śmierć, jakże często obłożona była różnymi tabu, jakże często zamieniano ją w nienawiść.

Już w dzieciństwie rodząca się sympatia pomiędzy dziewczynką a chłopcem jest powodem do szyderstwa i agresji, przecież nie naturalna, ale wyuczona, wyniesiona z domu, z serca matki i ojca, z ich nauk i ich myślenia. To tam się dowiadujemy, iż miłość jest powodem do wstydu.

Czasy się zmieniają, ludzie, pokolenia, które muszą odejść, odchodzą razem ze swoją nienawiścią. W ich grobach zakopane zostaną przesądy, którymi się żywili i ich nauki, które głosili. Ale część tej wizji świata pozostanie z nami i będzie tryumfalnie głosić dominację śmierci nad miłością. Gdybyż mieli rację piewcy śmierci, już dawno byśmy wymarli. Ponieważ nie ma bohaterskiej śmierci, każda śmierć jest ostateczna, a człowiek rodzi się, by żyć, i nie ma takiego prawa na ziemi, w imię którego można zabić drugiego człowieka. I nie ma na ziemi takiego człowieka, który byłby usprawiedliwiony, kiedy sieje śmierć lub do niej namawia. I dlatego dzieci Allacha ściągają na swą głowę przekleństwo własnego Boga.

Jakże pusty jest starzec, który sięga po władzę i nie potrafi się pogodzić z jej utratą, choćby nosił tytuły naukowe lub suknie zakonne. Ponieważ nic go nie chroni przed trucizną nienawiści, jaką ma w sercu, tego zapiekłego, pełnego zaciętości uczucia, które go wypełnia i zagłusza umysł, jak wielki by nie był. Nie wierzcie starym ludziom, kiedy głoszą wielkie hasła i krzyczą o honorze, religii i wymieniają imiona swoich przodków, nie wierzcie im, bo to wy będziecie ginąć, wasze trupy uświetnią jego dumę. Głupi jest ten, który myśli, że istnieje tylko jedna prawda, ponieważ to najczęściej tylko jego prawda, a prawd jest tyle, ilu ludzi.

Polska jest bardzo zagubiona w poszukiwaniu tolerancji, myślenie w tych kategoriach jest trudne do zrozumienia dla kadry nauczycielskiej już na poziomie szkoły podstawowej, gdzie nie postrzega się młodego człowieka jako wartości, a nazywając go uczniem, łamie się jego poczucie odmienności. Jesteśmy chowani od dzieciństwa w kulturze owada i kultu jednostki, nasze szkoły na wszystkich szczeblach okradają nas z najcenniejszych wartości ludzkich, jakimi są odwaga myślenia i niezależność intelektualna, i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań, sprowadzając nas do poziomu śrubki w maszynie.

Tolerancja rozumiana jest jako tolerancja dla czarnych, tolerancja dla gejów, tolerancja dla innych mniejszości, tolerancja dla innych religii, i jest to rozumienie tolerancji w poczuciu wyższości, jaką okazuje silniejszy słabszemu lub pokrzywdzonemu przez los. To zła tolerancja, to tolerancja pokolenia, które musi odejść.

Sensem tolerancji jest tolerancja dla drugiego człowieka, każdego człowieka! Jeśli nauczymy nasze dzieci patrzeć na drugiego człowieka z ciekawością jego inności, z poczuciem szacunku dla jego odmienności, choćby polegała ona tylko na odmienności jego poglądów, to znajdziemy klucz do prawdziwej tolerancji.

Jeden tylko rodzaj ludzi zasługuje na wygnanie. Ci, którzy sami nie potrafią uszanować pojęcia tolerancji, ci, których dławi nienawiść do inności. Zasługują oni na karę, aby byli poświęceni sami sobie, aby szukali w swej nienawiści ujścia dla własnej nietolerancji. Niechaj będą skazani na siebie, aż zrozumieją, że źle czynią lub zginą zadławieni w skurczu bezrozumnego gniewu. Przed tymi ludźmi musimy się bronić tak długo, jak istnieją, ponieważ każda wojna rodzi się w sercach takich ludzi, każda wojna prowadzona była w imię nietolerancji, a napędzana chciwością.

Antykwariusz

B
Co myślisz o tym artykule? Wyraź swoją opinię - zgrilluj tosta!
  • bardzo ciekawy-wypieczony tost (0)
  • w porządku-niezła grzanka (0)
  • potrzebny-smaczny tost (0)
  • średni-przeciętny tost (0)
  • nie podoba mi się-spalony tost (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.