11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości

11listopada

1916
 • 5 listopada – wydanie przez władze niemieckie i austriackie Aktu 5 listopada gwarantującego powstanie marionetkowego Królestwa Polskiego
1917
 • 14 stycznia – rozpoczęcie działalności Tymczasowej Rady Stanu, oznaczające formalne zaistnienie Królestwa Polskiego
 • 12 września – przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę Regencyjną
1918
 • 7 października – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną
 • 19 października – powstanie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego
 • 28 października – posłowie polscy do parlamentu austriackiego powołali Polską Komisję Likwidacyjną dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego, która przejąć miała władzę nad Galicją
 • 23 października – powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego
 • 30 października – Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego proklamowała przynależność państwową do Polski
 • 31 października
  • rozpoczęło się rozbrajanie garnizonów austriackich (m.in. Kraków, Cieszyn)
  • komendant garnizonu krakowskiego gen. Bolesław Roja wezwał najstarszych rangą polskich oficerów, by przejmowali od Austriaków komendy w Zachodniej Galicji
  • z funkcji dowódcy armii polskiej zrezygnował gen. Hans von Beseler
 • 1 listopada
  • oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) rozpoczęły rozbrajanie żołnierzy niemieckich i austriackich (m.in. w Radomiu)
  • W Lublinie powstał Związek Harcerstwa Polskiego, scalając polskie organizacje skautowe z trzech zaborów
 • 6/7 listopada – w nocy w Lublinie powstaje Rząd Ignacego Daszyńskiego
 • 10 listopada
  • na dworzec główny w Warszawie w specjalnym pociągu z Berlina przybył Józef Piłsudski, zwolniony z więzienia w Magdeburgu. Został powitany przez regenta, księciaZdzisława Lubomirskiego
  • generał-gubernator Hans von Beseler formalnie przekazał władzę Radzie Regencyjnej
 • 11 listopada
  • przekazanie przez Radę Regencyjną zwierzchniej władzy nad wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu
  • po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W ciągu 7 dni ewakuowano ok. 55 tys. żołnierzy niemieckich
  • rozbrojenie w nocy niemieckiego garnizonu stacjonującego w Warszawie
  • nadburmistrzem Poznania powołany zostaje Jarogniew Drwęski (poprzednik: Ernst Wilms)
  • data wybrana w II Rzeczypospolitej jako pamiątka odzyskania faktycznej niepodległości przez Królestwo Polskie (formalnie niepodległość Królestwa została ogłoszona 7 października)
 • 12 listopada
  • Rada Regencyjna powierza Józefowi Piłsudskiemu misję utworzenia Rządu Narodowego
  • Józef Piłsudski zostaje Naczelnym Wodzem
 • 13 listopada – Komitet Narodowy Polski w Paryżu zostaje uznany przez Francję za rząd de facto, dołączając tym samym do grona zwycięskiej Ententy
 • 14 listopada
  • rozwiązanie się Rady Regencyjnej i przekazanie zwierzchnictwa nad państwem Józefowi Piłsudskiemu
  • Piłsudski mianuje Ignacego Daszyńskiego prezydentem gabinetu ministrów
 • 15 listopada – Zmiana nazwy państwa z „Królestwo Polskie” na „Republika Polska”. Monitor Polski nr 204 otrzymuje podtytuł „Dziennik Urzędowy Republiki Polskiej”
 • 16 listopada – Józef Piłsudski podpisuje depeszę notyfikującą powstanie niepodległego Państwa Polskiego
 • 17 listopada – po dymisji Daszyńskiego Józef Piłsudski mianuje premierem Jędrzeja Moraczewskiego
 • 19 listopada
  • koniec ewakuacji wojsk niemieckich z Republiki Polskiej
  • nadanie z aparatu w Cytadeli Warszawskiej depeszy notyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego
 • 22 listopada – podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych Republiki Polskiej
 • 28 listopada – dekret o zarządzeniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego
 • 29 listopada – Józef Piłsudski obejmuje urząd Naczelnika Państwa jako „Tymczasowy Naczelnik Państwa”
 • 27 grudnia – początek powstania wielkopolskiego w Prowincji Poznańskiej

Źródło: Wikipedia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_%C5%9Awi%C4%99to_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci

B

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.