“Titanic” zatonął

titanic-zatonal

Zatonięcie Titanica (1912), wybuch I wojny światowej (1914), rewolucje w Rosji (1917), traktat wersalski (1919), Długi Marsz w Chinach (1934-1935), wybuch II wojny światowej (1939), Holocaust (1939-1945)

W XX wieku narodziły się idee obecnie nazywane postępowymi, tworzące zręby świata wartości europejskich, dumnie wskazywane przez różnorakie środowiska jako zdobycze ludzkiego umysłu i ducha. Pojęcia takie jak feminizm, tolerancja, ekologia, społeczeństwo otwarte, wspięły się na szczyt swojej popularności i stały synonimami nowoczesnego świata, wyznaczając normy, w ramach których tym społeczeństwom, szczególnie europejskim, wypada żyć. Co więcej normy te zostały skodyfikowane w rodzaj milczącego paktu, w ramach którego wypada się poruszać i który wyznacza granice pojmowania rzeczywistości pod nazwą – poprawność polityczna.

[Współcześnie w społeczeństwach zachodnich pod pojęciem feminizmu rozumie się przede wszystkim nowy ruch feministyczny (feminizm drugiej fali), za którego początek uważa się wydanie przez Betty Friedan książki pt. Mistyka kobiecości w roku 1963. Poglądy reprezentowane przez wcześniejszą falę feminizmu (formalne równouprawnienie kobiet) zostały w dużej mierze przyswojone przez zachodnie społeczeństwa i przestały być elementem programu feministycznego].

 

Społeczeństwa starej Europy i krajów bezpośrednio z nią związanych, wcielały w życie nie tylko wizję cudownej otwartości, ale także równości za wszelką cenę, nawet kiedy działo się to kosztem logiki. Pojęcia takie jak środowiska LGBT, jak małżeństwa jednopłciowe, singiel, ochrona praw dziecka, prawo do aborcji, wkroczyły do rzeczywistości i stały się jej nienaruszalnym elementem, wściekle bronionym, jako synonim nowoczesności i postępu. Wszelkie przejawy nietolerancji rasowej, religijnej czy płciowej stały się przestępstwem karanym nie tylko banicją społeczną, ale także z ramienia prawa.

titanic-zatonal-1

Bitwa o Anglię (1940), bitwa pod Stalingradem (1942-1943), Bitwa o Monte Cassino (1944), Powstanie Warszawskie (1944), zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki (1945), konferencja w Jałcie – początek trwającego 44 lata podziału Europy (1945), wojna w Korei (1950), powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali – początek integracji europejskiej (1952), zdobycie Mount Everestu (1953), utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1958), rewolucja kubańska (1959), Jurij Gagarin pierwszym człowiekiem w kosmosie (1961)

Mimo iż kraje zwane komunistycznymi w wyniku zimnej wojny i rewolucji społecznych uległy rozbiciu, to jednak myśl lewicowa święciła tryumfy na całym świecie niosąc ideę proletariackiego wyzwolenia przez Europę. Problem w tym, że coraz trudniej wskazać było na środowiska, które byłyby proletariatem, więc jego miejsce zajęły pojęcia jak ekologia, feminizm czy marsz wolności. Stały się one nie tylko treścią wystąpień lewicy na całym świecie, ale przede wszystkim zostały wykorzystane jako strategia jej postępowania.

[Komunizm, jako ideologia zaczął się krystalizować już od XV wiek,  gdy przyjmował postać komunizmu utopijnego który głosił hasła likwidacji nierówności społecznych i prywatnej własności. W XIX wieku narodziły się dwa warianty ideologii. Wariant w wydaniu anarchistycznym, który głosił zniesienie instytucji państwa i kolektywizmu oraz ten w wydaniu marksistowskim oparty na Manifeście Komunistycznym z 1848 roku. Według marksistowskiego wariantu komunizmu do osiągnięcia bezklasowego społeczeństwa dojść miało na drodze rewolucji].

 

W przestrzeni społecznej idee te wprowadziły wiele zamieszania, ale także pozwoliły wielu krajom wyjść z kontekstu powojennych kompleksów, pomogły również stworzyć nową rzeczywistość „pokolonialną” wypełnioną pięknymi wizjami o równości wszystkich ludzi. Wizje te z założenia stały się strategią krajów, które budowały swój dobrobyt i potęgę w oparciu o niewolnicze systemy wykorzystywania kolonialnego. Nie ma w tym nic niezwykłego, gdyż do przykrycia bardziej prozaicznej rzeczywistości zawsze wykorzystywano piękne idee.

titanic-zatonal-2

Sobór watykański drugi (1962), kryzys kubański (1962), Śmierć Johna Kennedy w wyniku zamachu (1963), praska wiosna (1968), pierwszy lot załogowy na orbicie wokółksiężycowej (21 grudnia 1968), Festiwal w Woodstock (1969), lądowanie ludzi na Księżycu (1969), wybranie Karola Wojtyły na papieża (1978), przejęcie władzy przez ajatollaha Chomeiniego i fundamentalistów w Iranie (1979), inwazja ZSRR na Afganistan (1979), powstanie „NSZZ Solidarność” (1980)

Chyba najbardziej rewolucyjną ideą, która w pełni zdobyła świat, stała się ideologia ekologiczna. To, co do tej pory było zwykłym przyzwoitym utrzymywaniem porządku wokół siebie, stało się kwestią nie tyle moralności, ile powołania. Idea ta nie tylko pociągnęła za sobą rzesze ludzkie, ale stała się oficjalną religią, biznesem oraz źródłem natchnienia nie tylko dla artystów, ale również terrorystów.

[Ze względów zarówno filozoficznych jak i utylitarnych pojęcie „ekologia” używane bywa w szerokim kontekście znaczeniowym. Określenia ekologia, ekologiczny są często używane w języku potocznym w szerokim i czasem nieprecyzyjnym sensie znaczeniowym, nie zawsze związanym z ekologią jako nauką. Często odnoszą się do sozologii, tj. nauki o ochronie środowiska lub do ochrony środowiska jako takiej, a nawet do filozofii ekologicznej (ekozofia), działalności społecznej czy artystycznej. Termin ten, od słowa oecologia, wprowadził w 1866 r. niemiecki biolog i ewolucjonista Ernst Haeckel, by określić badania nad zwierzętami i ich relacjami z otaczającym światem nieorganicznym i organicznym, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji, przyjaznych lub wrogich, z organizmami roślinnymi i zwierzęcymi, z którymi wchodzą w kontakt].

 

Obecnie wszystko stało się eko. Każdy produkt jest eko, poglądy są eko, ludzie są eko i dzieci od najmłodszych lat są indoktrynowane ekologizmem. Zabawne, iż w świecie eko najmniej słucha się tych, którzy stanowią o rzeczywistym wymiarze wiedzy na ten temat, naukowców. Prym wiodą różni natchnieni wodzowie grup społecznych zorganizowanych na wzór kościołów, na rzecz wyznawania najprzeróżniejszych „prawd”, w imię których na siłę ratuje się świat. Aby obraz był pełen, należy dodać, iż wszelkie luki wypełnia się wiedzą ezoteryczną wynikającą raczej z siły słowa, niż z siły wiedzy.

titanic-zatonal-3

Początek epidemii AIDS (1981), katastrofa reaktora atomowego w Czarnobylu (1986), początek transformacji ustrojowej w Polsce (1989), upadek Muru Berlińskiego (1989), zjednoczenie Niemiec (1990), upadek ZSRR (1991), pierwsza „Wojna w Zatoce” (1991), początek wojny na Bałkanach (1991)

I tak poglądy lewicowe opierające się kiedyś na manifestowanej radykalnej racjonalności, stały się konglomeratem wymieszanych pojęć ekologii, ezoteryzmu i podrzuconych pomysłów od różnego rodzaju ugrupowań o egzotycznej proweniencji. To, co kiedyś w świecie pokutowało jako „realny socjalizm”, by przemienić się w „socjalizm z ludzką twarzą”, na świetlanej drodze do komunizmu stało się bliżej nieokreślonym systemem pojęć lewicowych manifestowanych na tle liberalnym. Brzmi to absurdalnie, ale jest prawdą. Nurt proletariacki uwędzony w ogniu dyskusji feministycznych i ekologicznym antyhumanizmie, stał się wstydliwym dodatkiem do walki o równość płci, kolorów skóry i wyznań. Rozdrobniony na tysiące wątków przestał dążyć gdziekolwiek i stał się rodzajem wyznania dla wciąż wzrastającej na znaczeniu siły społecznej – urzędników.

[Liberalizm – ideologia i kierunek polityczny, według którego wolność jest nadrzędną wartością, ma charakter indywidualistyczny i przeciwstawia się kolektywizmowi. Innymi wartościami cenionymi przez liberałów są wartości demokratyczne i prawa obywatelskie czy własność prywatna i wolny rynek. Liberalizm powstał w epoce oświecenia, w sprzeciwie wobec absolutyzmu i instytucji feudalnych. W XIX wieku stał się szerokim, postępowym ruchem politycznym. Początkowo miał często charakter antydemokratyczny. Z czasem jednak przyjął wartości demokratyczne w formie demokracji liberalnych. Liberalizm jest obecnie jednym z trzech dominujących stanowisk politycznych, obok konserwatyzmu i lewicy. Najbardziej znaczący podział w ramach liberalizmu zachodzi między socjalliberałami a liberałami klasycznymi].

 

To, co w cudowny sposób nazywane jest postępowym, już od dawna nie jest formą ani postępu, ani nowoczesnością.  Pojęcia te sprawdzały się w XIX-wiecznej Europie i tam miały rzeczywisty wymiar społeczny. Tworzyły napięcia i korygowały świat krwiożerczego kapitalizmu, dążąc do wyrównania szans społecznych. Obecnie prawie wszystkie postulaty tych środowisk zostały spełnione i tylko te najbardziej ekstremalne nie znajdują zrozumienia społecznego. Ale jednocześnie pojawiła się stagnacja i apatia. Społeczeństwa europejskie i post-europejskie zastygły w poczuciu dobrobytu, ogłaszając koniec historii.

titanic-zatonal-4

Na bazie EWG powstaje Unia Europejska (1993), wojna w Czeczenii (1995-1996), Interwencja NATO w Jugosławii (1999), Przystąpienie Polski do NATO (1999)

Tymczasem historia się nie skończyła. Świat, który znaliśmy, już przeminął i odchodzi powoli w zapomnienie wraz z poprzednią epoką. Tak, dwudziesty wiek przeminął, jego klęski i osiągnięcia stają się powoli historią w szkolnych podręcznikach. Pojęcia – nowoczesny, postępowy są już anachronizmami i nie odnoszą się do niczego innego, jak tylko do kilku haseł, których już nawet głośno nikt nie podnosi w obawie przed śmiesznością. Teraźniejszość XXI wieku postawiła zupełnie nowe pytania i jest głęboko niezainteresowana postulatami rodem sprzed 200 lat. Świat po 2000 roku jest zupełnie inny, niż przewidywały futurologiczne przepowiednie wielu ideologii, a rozpoczął się od… wojny religijnej.

[Zamach z 11 września 2001 – seria czterech ataków terrorystycznych, przeprowadzonych rano we wtorek 11 września 2001 roku na terytorium Stanów Zjednoczonych za pomocą uprowadzonych samolotów pasażerskich. Sprawcami byli przedstawiciele organizacji Al-Ka’ida, którzy po opanowaniu samolotów skierowali je na obiekty dwóch wież World Trade Center oraz budynku Pentagonu. W czwartym przypadku usiłowanie ataku nie powiodło się z uwagi na obronne zachowanie pasażerów na jego pokładzie, wskutek czego samolot rozbił się. Łącznie w zamachu zginęło 2996 osób].

 

Teraźniejszość krzyczy, domagając się uwagi, prosto w rozdziawione usta „postępowej” społeczności świata. Krzyczy, rzucając jej w twarz całą postępowość i ideologiczną dezynwolturę. Świat islamu zanegował – demokrację, prawa kobiet i wolność wyznania. Armia Rosyjska zanegowała – porozumienia Jałtańskie i Poczdamskie. Turcja zanegowała – wolność poglądów i wyznania oraz wolność osobistą. Chiny zanegowały – ekonomiczny porządek świata.

titanic-zatonal-5

Na naszych oczach rozsypał się porządek „postępowego” świata. Pojęcie „nowoczesny” już nic nie oznacza. Wielki młyn historii ruszył i mieli w pył wyobrażenia o cudownym, rajskim świecie, w którym już tylko oczekiwanie na UFO może być wydarzeniem miesiąca obok nowego pokazu mody. Doprawdy zdumiewa zaślepienie niektórych in-doktrynerów z poprzedniej epoki, którzy jeszcze żyją w raju; to już niestety raj utracony. Rzeczywistość nie zastanawia się nad prawami człowieka spalonego w klatce wypełnionej oponami lub przybitego do krzyża, nie mówi nic o prawach kobiet z oberżniętą łechtaczką, nie liczy spalonych lasów i zwierząt w działaniach wojennych, tam ekologów po prostu się zabija, a nie negocjuje z nimi. Nikt nie mówi o prawach dziecka podrzynającego nożem gardło pojmanemu jeńcowi – i nikt nie mówi o prawach jeńca duszącego się własną krwią. W Izraelu tępi się muzułmanów, w Arabii Saudyjskiej żydów, i nikt nie słucha wykładów o wolności wyznania. Podsłuchy, inwigilacja i permanentny podgląd jest standardem, nikt nie wspomina już o wolności człowieka w stolicach krajów, gdzie na rogach ulic stoją żołnierze z długą bronią. W strefie działań wojennych posiłkiem staje się pies, kot, a nawet człowiek, bo głód jest silniejszy od moralności.

To nie jest czarnowidztwo, to nie jest epatowanie przemocą, to rzeczywistość – witajcie w nowym świecie…

Leonard Jaszczuk

 

Teksty uzupełniające:

XX wiek, wiek zbrodni i przesądów

Eugenika – krótka historia, dla kompletnych żółtodziobów

Human zoo, czyli zoo dla ludzi

B
Co myślisz o tym artykule? Wyraź swoją opinię - zgrilluj tosta!
  • bardzo ciekawy-wypieczony tost (4)
  • w porządku-niezła grzanka (3)
  • potrzebny-smaczny tost (3)
  • średni-przeciętny tost (1)
  • nie podoba mi się-spalony tost (0)

2 komentarze

  1. Człowiek myślący XX wiecznymi kategoriami czyta to i czyta, pokiwa głową, no tak na świecie zawsze źle się działo, a potem dochodzi do fragmentu o długiej broni na ulicach i wreszcie do niego dociera, że coś się stało, bo to informacja z jego I światowego podwórka. I tak, dzięki Angeli Merkel, dla Europy świat zmienił się na nowy w 2015 roku.

    Pozdrawiam.
    Świetny tekst.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.