Gospodarka Europy – nowe przesłanki

  Każdy nowy system trzeba najpierw uruchomić – każdy nowy system społeczny musi wystartować… Odejście od systemu rabunku i niewolnictwa w X wieku w kierunku feudalizmu, rozpoczęło się od ochrony rolników przez właścicieli ziemskich. Trzeba było zapewnić co najmniej rok spokoju na powolny wzrost roślin i zebranie plonów. Potem już

czytaj dalej

Nowy porządek świata w Europie

Co oddziela cywilizację – od epoki barbarzyńców? Oddzieli około miesiąc, podczas którego pozbawi się ludzi dostępu do prądu… Nie jesteśmy bardziej cywilizowani od poprzednich pokoleń. Po prostu obecnie przeżywamy najdłuższy okres pokoju w dziejach. Umówiliśmy się społecznie. Jesteśmy grzeczni, bo to daje nam dostęp do żywności i technicyzacji. Tak naprawdę tylko

czytaj dalej

Niewolnik szuka Pana

Wielu ludzi nie mogąc odnaleźć swojej drogi życia i nie chcąc przyjąć na siebie odpowiedzialności za to życie, popada w stan umysłu, który nakazuje im podporządkowanie się.  Kieruje nimi kilka prostych wytycznych, będących wynikiem wychowania, kultury lub doświadczenia. Między innymi: chęć unifikacji, wola znalezienia jednoznacznych ocen moralnych, konieczność identyfikacji oraz

czytaj dalej

Wystarczająco dobra SI

Poprzestawanie na zbiorze rozwiązań wystarczająco dobrych, to rzecz często spotykana w naturze. Proces optymalizacji połączeń neuronalnych u noworodka ewolucyjnie zatrzymał się na poziomie wystarczająco dobrym. Konektom, czyli sieć połączeń lub inaczej “okablowanie” umysłu, pod względem energetycznym osiąga około 97% maksymalnej wydajności. To nie jest rozwiązanie optymalne, ale jest ono wystarczająco

czytaj dalej

„Nagrody Darwina” – rzecz o ludzkiej głupocie

  Zacznę od nieśmiertelnych słów wypowiedzianych przez Alberta Einsteina, które idealnie ilustrują niniejsze rozważania: „Tylko dwie rzeczy są nieskończone – wszechświat i ludzka głupota. Mam wątpliwości co do wszechświata”. Wielu z nas prawdopodobnie spotkało lub spotka się chociaż z jednym człowiekiem wybitnie nieprzystosowanym do rzeczywistości (który zrobił coś kompletnie niedorzecznego,

czytaj dalej

Problemy Europy

Jesteśmy na równi pochyłej jeśli chodzi o demografię. Dzietność Europy jest na poziomie 1,5, lecz dzietność rdzennych Europejczyków jest niższa, prawdopodobnie na poziomie 1,3 – co jest katastrofą, tyle, że z odroczonym terminem wykonania wyroku. Dla społeczeństwa składającego się z 200 osobników, wśród których kobiety to połowa, oznacza to, że

czytaj dalej

I kowbojki mogą marzyć – recenzja powieści Toma Robbinsa

  „Los Angeles Times” stwierdził: „Próba opisu powieści Toma Robbinsa poprzez streszczenie fabuły przypomina wskazywanie na płatek śniegu i zmuszanie kogoś, by pojął, czym jest narciarstwo”. Opinia ta byłaby słuszna, jeśli celem czytania – byłaby konieczność streszczenia fabuły. Jeśli celem narciarstwa byłoby analizowanie budowy pojedynczego śnieżnego fraktala… Celem narciarstwa jest

czytaj dalej

Wzorce postępowania

Szacunek dla kultury postępowania człowieka się należy. Każdy człowiek ma jakąś – wyuczoną głównie w dzieciństwie. Człowieka należy szanować… Jednak szacunek nie implikuje automatyzmu akceptacji. To dlatego wymyślono słowo “tolerancja”. Słowo to opisuje sytuację, w której się z czymś nie zgadzamy, ale jesteśmy gotowi to znosić do pewnej granicy. Paradoksalnie

czytaj dalej