Polska znaczy wolność

Ludzie żyjący w różnych miejscach świata różnią się kulturą. Ta, która ukształtowała się na ziemiach polskich, wyróżniała się umiłowaniem dla jednej idei w szczególności – do wolności. Polacy od zawsze wyrażali swoją wolność słowem i czynem. Idea liberum veto (kiedy jeden głos mógł zablokować uchwałę parlamentu) pochodziła z tradycji wieców

czytaj dalej

Palec pod budkę, bo za minutkę – opowiadanie grozy z projekcją na przyszłość

W naszej kulturze humanizm i moralność definiowane były między innymi przez szacunek okazywany pokoleniu seniorów. Troska wobec ludzi starych wyznaczała głębię człowieczeństwa jednostki i humanistyczną kulturę społeczeństwa. Zdaje się, że czasy te minęły – ludzie starsi borykają się dziś z problemami wynikającymi z wykluczenia społecznego. Na święta Bożego Narodzenia szpitale

czytaj dalej