Ekologia między nauką a ideologią

ekologia1

Jest taka część społeczeństwa w każdym kraju i w każdym narodzie, która musi się w coś zaangażować, są to zaangażowani społecznicy. Wielu z nich tworzy prawdziwą wartość społeczeństwa obywatelskiego, wielu w ten sposób realizuje swoje ambicje i przyczynia się do rozwoju samoświadomości społecznej.

Jest też część, która usilnie poszukuje ideologii mogącej zawładnąć ich gorącą potrzebą spełnienia się. Potrzeba ta stymuluje ich na tyle silnie, iż stają się już nie społecznikami, lecz wyznawcami idei, której się oddają. Towarzyszy temu procesowi charakterystyczne zaślepienie, odbierające zupełnie możliwość zachowania zdroworozsądkowego. Brak dystansu i bezrefleksyjne przyjmowanie każdego płynącego z ideologii postulatu, tworzy szczególną grupę ludzi, dla których idea sama w sobie jest ważniejsza niż jakiekolwiek skutki jej zastosowania. W zasadzie tego typu ludzie stają się najczęściej własnymi ofiarami i przechodzą na pozycje radykalne, tworząc swoiste komórki rewolucyjne, w których następuje wzajemne napędzanie się emocjami, a reszta otoczenia jest traktowana jako potencjalny wróg.

Ponieważ napięcie wywołane wzajemnymi relacjami w takiej komórce z czasem osiąga stan krytyczny, ludzie ci podejmują akcje o charakterze terrorystycznym, wymagające od ich uczestników poświęcenia siebie na ołtarzu reprezentowanej przez siebie idei. Poświęcenie to nadaje danemu osobnikowi stygmatów, wyznaczając jego pozycję w grupie, a ponieważ reszta społeczeństwa traktowana jest wrogo i z wyższością, osoba ta realizuje swoją potrzebę uznania społecznego wewnątrz grupy.

W takim momencie praktycznie nie istnieje możliwość porozumienia się z takim człowiekiem, gdyż z jego punktu widzenia każda osoba z zewnątrz grupy jest ignorantem oraz potencjalnym przeciwnikiem.

Granice pomiędzy walką o ideę a walką z człowiekiem, zacierają się, a wręcz stają się tym samym.

Idea w tym środowisku dehumanizuje się, a ludzie tego środowiska tracą kontakt z rzeczywistością. Proces ten dotyczy wszelkich przejawów aktywności ludzkiej: pieniędzy, sztuki, religii, sportu, a także, co ciekawe, ekologii.

Ekologia jest nauką, co powszechnie wiadomo, natomiast stała się ideologią, co już nie jest tak oczywiste dla wszystkich. Jako nauka rozwija niezwykle szerokie spektrum wiedzy od autekologii, aż po synekologię, meandrując również pomiędzy filozofią – ekozofią a sozologią – ochroną środowiska. Jako opisowa, funkcjonalna, ewolucyjna, przenika do naszego życia, stając się istotnym problemem do głębokich rozważań, a także zastosowań.

Natomiast jako ideologia, jest irytującym dodatkiem nadbudowy demagogicznej, stając się wyrazem frustracji jednostek niemogących się zrealizować w innych obszarach społecznych. Zafascynowane sobą panienki i nie mniej nawiedzeni młodzieńcy starają się znaleźć dla siebie ideę, której mogliby się poświęcić i zamiast zaangażować się w obszar poszerzania tej, jakże fascynującej, wiedzy za pomocą głębokich nad nią studiów, wybierają drogę niewymagającą tak dużego zaangażowania intelektualnego, ale za to bardzo hecną, pełną uroczych happeningów i jakże wzruszających gestów. Postawa ta z czasem się racjonalizuje i ileż wesołych wspomnień przynosi z czasów szalonej młodości, kiedy to ze wzruszeniem przypominają sobie niedoszli bojownicy, jak przypinali się łańcuchami do drzew.

I byłoby może dobrze, bo w końcu zabawa, jak każda inna, gdyby nie ci, którzy już się nie bawią w ekoterroryzm, tylko są zawodowcami, a co więcej, żyją z tego. Ci są już dorośli i dobrze wiedzą, jak wieje wiatr i skąd przynosi zapach „szmalu”. Tak niestety jest zawsze, idea staje się ideologią, a wiedza już nie jest kompletnie do niczego potrzebna. Zawodowi rewolucjoniści manipulują wiarą naiwnych, traktując ich ofiarę jako konieczny datek na ołtarzu swojej ideologii.

Ernestowi Haecklowi poświęcam.

„Ekologia jest astronomią życia”. Tak jak astronomia ukazuje położenie ciał niebieskich, tak ekologia ukazuje rozłożenie organizmów żywych na Ziemi. Claude Lévi-Strauss.

Antykwariusz

B
Co myślisz o tym artykule? Wyraź swoją opinię - zgrilluj tosta!
  • bardzo ciekawy-wypieczony tost (0)
  • w porządku-niezła grzanka (0)
  • potrzebny-smaczny tost (0)
  • średni-przeciętny tost (0)
  • nie podoba mi się-spalony tost (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.