Museum of Modern Art – Wolfgang Laib, Pollen from Hazelnut

Museum of Modern Art (MoMA) – muzeum sztuki nowoczesnej sytuuje się na Manhattanie w Nowym Jorku (na 53rd Street, pomiędzy Fifth Avenue a Sixth Avenue). Ekspozycje prac ze zbiorów Muzeum i wystawy czasowe (indywidualne oraz tematyczne) prezentują malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, fotografię, film, wideo, instalacje, nowe media…

Wolfgang Laib, Pollen from Hazelnut

Wolfgang Laib (ur. w 1950r. w Metzingen) – niemiecki artysta, tworzący dzieła w estetyce zen. Jego sztuka jest bliska biologicznym eksperymentom, gdyż używa do jej powstania materiałów naturalnych, takich jak ryż, kukurydza, pszczeli wosk, pyłki kwiatów.

W 1974r. ukończył studia na wydziale medycyny (Uniwersytet w Tybindze). Później zaczął działalność typowo artystyczną.

Jako dziecko przeprowadził się razem z rodziną na wieś do domu mieszczącego się wśród łąk i lasów, tam też mieszka i pracuje do dziś. W dzieciństwie i młodości bardzo dużo podróżował, dzięki czemu poznał wiele kultur pozaeuropejskich, które, nie ma co ukrywać, wywarły wpływ na jego działalność artystyczną. Po zwiedzeniu Turcji, Iranu i Afganistanu zaczął tworzyć swoje pierwsze dzieła. Milkstone to “biała, marmurowa płyta o powierzchni delikatnie wklęsłej, pokryta mlekiem aż do osiągnięcia percepcyjnej niemożliwości dostrzeżenia granicy między kamieniem a mlekiem. Praca ta jest połączeniem organiczności z minerałem, w zupełnie innym wymiarze czasu. Marmur, symbol wieczności, kontrastuje z mlekiem – materią organiczną, która po kilku godzinach fermentuje. Co jakiś czas artysta czyści marmur i nalewa świeże mleko – operacja ta nadaje dziełu sztuki rytm, istnienie w czasie”.

W 1977r. Laib oddaje się pracom nawiązującym precyzyjnie do kręgu natury i jej produktów. Wtedy powstają pierwsze prace nawiązujące do życiowej energii. “Pyłki przesypane przez sitko na podłogę w galerii, tworzące formy kwadratowe i prostokątne o rozmazanych, często niedostrzegalnych krańcach nakreślają magiczną przestrzeń, zawieszoną pomiędzy organicznością a upływającym czasem”.

W 1983r. Laib zaczyna prace z wykorzystaniem ryżu. Dzieła te “odwołują się do koncepcji organiczności połączonej z minerałem, jakim jest marmur, ale nadają nowy wymiar kontemplacji związanej z ważnym symbolem, jakim jest Dom”. Dlatego w pierwszych swoich pracach Laib wykorzystuje prostą formę domu w nieoszlifowanym marmurze, wykazującą się prostą geometrią. Te domy otoczone ryżem, symbolicznie wyrażają obfitość. “Reinterpretując tę ideę Laib powtarza formę Domu używając różne materiały, jak aluminium, srebro, drewno”.

Punktem kulminacyjnym tych tropów artystycznych Wolfanga Laiba stało się zainteresowanie artysty woskiem pszczelim, czyli materiałem produkowanym przez pszczoły, z którego budują one ule. To jest doskonały przykład architektury iście zwierzęcej, która jest mocna, trwała, ale jednocześnie jakże miękka i plastyczna. Mamy tu do czynienia z przenośnią, jakiej używa Laib, konstruując Domy z Wosku. Odnosi się tym sposobem do żmudnej pracy pszczół (zbieranie pyłków), która jest jednakowoż udziałem artystów w ich własnej drodze sprawczej.

Dom z Wosku ulega kolejnej reinterpretacji przez artystę, kiedy owe “chaty” wywrócone do góry nogami stają się łodziami, a więc archetypem podróży. Dom, symbol stacjonarności, osiadłości, i bezpieczeństwa przekształca się w instrument mobilności. W instalacji You Will Go Somewhere Else łodzie zamontowane na wysokich drewnianych stelażach – “płyną” w przestrzeni galerii, oderwane od powierzchni ziemi, od gruntu.

Wolfgang Laib, Pollen from Hazelnut1

B
Co myślisz o tym artykule? Wyraź swoją opinię - zgrilluj tosta!
  • bardzo ciekawy-wypieczony tost (0)
  • w porządku-niezła grzanka (0)
  • potrzebny-smaczny tost (0)
  • średni-przeciętny tost (0)
  • nie podoba mi się-spalony tost (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.